• Πολιτικές Διδασκαλίας και Μάθησης
  • Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας
  • Πολιτική Ασφάλειας Διδακτικού Προσωπικού και Μαθητών
  • Πολιτική Προστασίας Παιδιού
  • Πολιτική Προστασίας Παιδιού (Αναθεωρημένο)
  • Child Protection Policy for Greek Schools
  • Home School Agreement
  • «Κώδικας Συμπεριφοράς» Μαθητών
  • Συμπεριφορά Μαθητών

via CYPRUS EDUCATIONAL MISSION– Policies.