Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου – Institute for Language and Speech Processing.