• μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΣΑΕ
  Περιφέρειας Ευρώπης από τον Οκτώβρη του 2006.
 • υπεύθυνος της Επιτροπής Παιδείαs και Ελληνομάθειας και συνυπεύθυνος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Πολιτικής,
  “Ευρωπαίων Αποδήμων”.
 • Σύμβουλος του Αρχιεπισκόπου στο Κεντρικό
  Εκπαιδευτικό Συμβούλιο,
 • Αντιπρόεδρος των Ελληνορθοδοξων Κοινοτήτων Μεγαλής
  Βρετανίας και
 • μέλος της Γραμματείας Ε.Φ.Ε.Π.Ε. Μεγάλης Βρετανίας.

Τηλ. 0044-797-9694919
Fax. 0044-207-2477123
e-mail: hermes@skinitis.com

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ) – ΜΕΛΗ.