Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού – Περιφέρεια Ευρώπης.