Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Foundation of the Hellenic World.