• ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ ΛΕΞΙΚΟ 1 – Συνοδεύει το ΓΕΙΑ ΣΑΣ 1 – περιέχει εικονογραφημένες λέξεις σε αλφαβητική σειρά. Αποσκοπεί στη σωστή γραφή των λέξεων, ομαδοποίησή τους, εκμάθηση των άρθρων και του γένους των ουσιαστικών, εκμάθηση αριθμών, δυνατότητα αφήγησης ιστοριών και μύθων και δυνατότητα προφορικής και γραπτής δημιουργίας ιστοριών
  • ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ ΛΕΞΙΚΟ 2 – Συνοδεύει το ΓΕΙΑ ΣΑΣ 2 – περιέχει εικονογραφημένες λέξεις και δραστηριότητες με κύριο στόχο τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών, την εκμάθηση και χρήση των ρημάτων.
  • ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ ΛΕΞΙΚΟ 3 – Συνοδεύει το ΓΕΙΑ ΣΑΣ 3 – περιέχει εικονογραφημένες λέξεις και δραστηριότητες με κύριο στόχο την εμπέδωση του λεξιλογίου των θεματικών ενοτήτων «Η οικογένειά μου», «Το σπίτι μου» καθώς και την εκμάθηση και χρήση των επιθέτων.
  • ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ ΛΕΞΙΚΟ 4 – Συνοδεύει το ΓΕΙΑ ΣΑΣ 4 – περιέχει εικονογραφημένες λέξεις, κείμενα και δραστηριότητες με κύριο στόχο την προφορική και γραπτή έκφραση των μαθητών σε θέματα της καθημερινής τους ζωής.
  • Διαβάζω 4 – αποτελείται από αφηγηματικές ιστορίες που έχουν ως στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τον αφηγηματικό λόγο, τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους, την ευαισθητοποίησή τους σε διαπολιτισμικά θέματα, την έκφραση των συναισθημάτων και προσωπικών σκέψεων

via Isocrates.gr.